Smluvní pojišťovny

Naše zdravotnické zařízení má uzavřenu smlouvu o úhradě zdravotní péče s těmito zdravotními pojišťovnami:

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

201 – Vojenská zdravotní pojišťovna

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 – Oborová zdravotní pojišťovna

211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Klientům naších smluvních partnerů poskytujeme služby dle zákona č. 48/1997 Sb. a na základě lékařské doporučení dle platné metodiky VZP.

Upozorňujeme že poukazy FT jsou platné 7 dní od vystavení. Tedy klient se musí dostavit k objednání předepsaných procedur do 7 dní ode dne vystavení.

Klientům ostatních zdravotních pojišťoven poskytujeme služby dle aktuálního platného ceníku.

objednejte se 
na vyšetření