NAŠE SLUŽBY

MFK terapie

Jedinečný fyzioterapeutický postup umožňující vizualizaci pohybových potíží člověka prostřednictvím počítačového systému MFK.

MFK vychází z tradičních osvědčených vyšetřovacích a terapeutických postupů, které přizpůsobuje okamžitému stavu pohybového systému klienta. 

Využívá informačních technologií a díky nim vše propojuje v jeden ucelený systém.

01

Vstupní pohovor – anamnéza

Při vstupním pohovoru terapeut zaznamenává anamnézu do počítačového programu MFK, kdy uloží obrazem výskyt zlomenin kostí, lokalizace jizev na kůži, bolestivé obtíže svalů, kloubů, křečí apod. Tyto informace se využívají v rámci diagnostiky.

02

Vyšetření

Při každé návštěvě klienta, se musí vyšetřit a zhodnotit aktivace svalů, které jsou důležitými stabilizátory celého těla. Hodnotí se to, zda sval je, či není připraven na přetížení. Konkrétní změna proti normě se zapisuje do systému MFK v přesně určeném pořadí.

03

Diagostika

Výsledky vyšetření svalů jsou vyhodnoceny počítačovým systémem MFK. Ten zobrazí veškeré problémové svaly zaznamenané ve vyšetření se všemi zřetězeními a propojením mezi jednoltivými chybami. Tato propojení jsou zobrazena jako jeden celek určující umístění a intenzitu chyb jednotlivých částí Vašeho těla. Jednotlivé projekce ve svalovém, nervovém, kloubním, páteřním i vnitřním systému dokáží ozřejmit možné příčiny Vašich obtíží, ať již jsou schovány v jakémkoliv ze systémů.

04

Historie záznamů

Důležitou součástí celé terapie je fakt, že systém MFK umožňuje ukládat všechny záznamy jednotlivých vyšetření. To umožňuje fyzioterapeutovi objektivně hodnotit vývoj rehabilitačního procesu, což vede k optimalizaci celého postupu.

05

Terapie

Nejdůležitějším prvkem celého procesu je terapie, která je díky systému MFK přesně cílena do místa problému. Fyzioterapeut po pečlivém zhodnocení získaných dat z anamnézy a z vyšetření, vybere vhodnou fyzioterapeutickou techniku (stimulace soustavy reflexních bodů, masáž svalů, ošetření trigger pointů a tender pointů (TP), mobilizace, elektroléčba, cvičení apod.). Pečlivá aplikace vybrané techniky je plně v rukou fyzioterapeuta

06

Kontrola

Po každé ukončené terapii provádí fyzioterapeut kontrolu těch svalů, které byly při vyšetření označeny jako problémové. Terapeut a klient pak získávají přehled o účinnosti zvolené terapie.

07

Plán další terapie

Podle výsledku vyšetření, průběhu terapie, závěrečné kontroly ale i subjektivních pocitů a potřeb klienta se sestavuje plán dalších návštěv k optimalizaci celého rehabilitačního procesu.

chcete se objednat
na vyšetření?
volejte: 775 300 407

Napište nám, máte-li nějaký dotaz. Odpovíme, jakmile bude v našich možnostech odpovědět. Nedokážeme ale určit diagnózu na dálku, každého pacienta potřebujeme vidět. Pokud se potřebujete objednat, zavolejte prosím na telefon 775 300 407.